Vapenskölden

Bennet

Släkten Bennet är ursprungligen en skotsk adelssläkt men naturaliserades 1675 och introducerades som friherrelig på det svenska riddarhuset 1719.

Ättens svenska stamfader majoren James (Jacob) Bennet kom till Sverige på 1600 talet. Hans son Wilhelm Bennet, (1677-1640), var Karl XII:s förtrogne och närmaste man, vilken följde kungen på alla hans fälttåg. Efter slaget vid Poltava var han utsedd till fredsförhandlare hos tsar Peter. Han möjliggjorde segern vid Helsingborg 1710 och befann sig i Karl XII:s omedelbara närhet när det dödande skottet drabbade kungen i Norge 1718, och fick därefter till uppgift att skyndsamt bege sig till Stockholm för att överbringa dödsbudet till riksrådet. Han blev landshövding i Hallands län 1728 och i Malmöhus län 1737 och samtidigt kommendant i Malmö.

I Halland representeras släkten Bennet numera av Tilde och Rebecca Bennet. Deras kusiner William, Jonatan och Natalie håller Småland, och Östergötland handhas av Vide och Ylva. I Västergötland bor Irma, ingen av dessa har ännu blivit landshövding men man vet ju inte vad framtiden har i sitt sköte.